Tomasz Baszkowski - radca prawny, kancelaria prawna Poznań
Profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

Ubezpieczenia społeczne

Ze względu na szczególnie zawiły charakter tego typu spraw, nie każda kancelaria świadczy usługi w tej dziedzinie.

Kancelaria „Paragraf” reprezentuje Klientów w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych. W zakres usług wchodzi zarówno reprezentacja przed organem rentowym jak i na dalszych etapach postępowania, również przed sądami. Reprezentujemy Klientów we wszystkiego rodzaju sprawach, w tym sprawach o rentę, emeryturę i innego rodzaju świadczenia.

Dysponujemy szczególnie bogatym doświadczeniem w sprawach o przeniesienie odpowiedzialności za długi spółki z tytułu ubezpieczeń społecznych na członka jej zarządu.