Tomasz Baszkowski - radca prawny, kancelaria prawna Poznań
Profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

Aktualności

Czy warto wnosić pozwy w sprawach przeciwko ZUS?

Tak. Nie należy bać się składania spraw do Sądu przeciwko ZUS.

czytaj więcej »

Tolerowanie przez pracodawcę niedopuszczalnych zachowań w zakładzie pracy ma być nieopłacalne.

Mobbing jest zjawiskiem spotykanym w zakładach pracy wcale nie tak rzadko.  Obowiązujące przepisy, w szczególności kodeks pracy, nakazuje mobbingowi przeciwdziałać. Jeśli pracodawca do tych regulacji się nie stosuje, pracownikowi należy się zapłata. Należności trzeba dochodzić na drodze sądowej, z powództwa cywilnego. Z uwagi na konieczność wykazania zasadności powództwa, udowodnienia istnienia faktów, odpowiedniego przedstawienia dowodów przed sądem, rekomendujemy w tym zakresie co najmniej konsultację z profesjonalnym pełnomocnikiem.

czytaj więcej »

Majątki utracone bezpowrotnie

Majątki utracone bezpowrotnie, czyli parę słów o odszkodowaniach za znacjonalizowane mienie.

czytaj więcej »

Odwołanie od decyzji organu rentowego w sprawie odmowy prawa do wcześniejszej emerytury ze względu na pracę w szczególnych warunkach

Pod koniec 2010 roku do Kancelarii trafił Klient, któremu  odmówiono prawa do wcześniejszej emerytury ze względu na pracę w szczególnych warunkach.
Organ uzasadnił swoją negatywną decyzję niespełnieniem przez Klienta wymogu co najmniej 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Na podstawie przedstawionych dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał za przepracowane w szczególnych warunkach dwa okresy- od roku 1977 do roku 1984 oraz od roku 1984 do roku 1989, stanowiące łącznie  ponad 11 lat i 10 miesięcy. Odmówił natomiast zaliczenia do okresów pracy w szczególnych warunkach czasu od roku 1993 do roku 1998, kiedy to Klient zatrudniony był w bezpośredniej styczności z solą i solankami, pracując na stanowisku peklowacza.

czytaj więcej »

„Rozwód Kościelny” – postępowanie

Według kościoła katolickiego małżeństwo to związek nierozerwalny czyli sakrament, a nie tylko wspólnota całego życia. W kościele katolickim nie istnieje instytucja rozwodu kościelnego, tu mówimy o stwierdzeniu nieważności sakramentu małżeństwa (małżeństwa kościelnego). Unieważnienie sakramentu małżeństwa jest możliwe choć jest to trudny i długotrwały proces.

czytaj więcej »