Tomasz Baszkowski - radca prawny, kancelaria prawna Poznań
Profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

Polisy posagowe

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu roszczeń z tytułu polis ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci popularnie nazywanych polisami posagowymi. Polisy te wykupowane były w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń w celu zapewnienia uposażonemu dziecku środków finansowych w przypadkach określonych polisą.

W momencie zaistnienia przesłanki wypłaty sumy uposażenia- na ogół osiągnięcie odpowiedniego wieku przez uposażonego- PZU Życie S.A. winno skontaktować się z Państwem pisemnie proponując wypłatę kwoty pieniężnej tytułem sumy uposażenia.

W celu uzyskania od ubezpieczyciela wyższej, należnej Państwu sumy uposażenia możecie Państwo złożyć zlecenie Kancelarii.

Od momentu przyjęcia zlecenia, Kancelaria wykonuje szereg czynności, mających na celu wyegzekwowania od ubezpieczyciela wypłaty prawidłowo przeliczonej sumy uposażenia.

W pierwszej kolejności pracownicy Kancelarii dokonują waloryzacji sumy uposażenia zgodnie z art. 358 (1) § 3 Kodeksu cywilnego, według prawidłowych przeliczników. Następnie gromadzona jest pełna dokumentacja procesowa, sporządzane są wymagane prawem pisma procesowe (np. wezwanie do zapłaty).

Kancelaria następnie podejmie negocjacje z Ubezpieczycielem, w zakresie wypłaty prawidłowo obliczonej sumy uposażenia, które mogą zostać zakończone sporządzeniem profesjonalnego, prawnie wiążącego porozumienia.

W przypadku nie zawarcia porozumienia Kancelaria przygotuje i złoży pozew w imieniu Klienta do właściwego sądu i nadzorować będzie postępowanie sądowe, a w razie konieczności także udział w postępowaniu odwoławczym.