Tomasz Baszkowski - radca prawny, kancelaria prawna Poznań
Profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

Prawo podatkowe

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed organami administracji skarbowej, a także sądami administracyjnymi, we wszelkich sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych.

Ilość uchylanych decyzji podatkowych czy interpretacji w sprawach indywidualnych podatników wskazuje, że w sytuacjach budzących wątpliwości warto korzystać ze środków zaskarżenia i kwestionować akty i czynności administracji podatkowej. Po wyczerpaniu administracyjnego toku instancji, sprawę można i często trzeba kierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, niekiedy także do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kancelaria posiada różnorodne doświadczenia w prowadzeniu obsługi prawnej podatników. Najczęściej chronimy interesy naszych Klientów w sytuacjach:

  1. pojawienia się w firmie kontroli podatkowej,
  2. nakładania obowiązków podatkowych niezasadnymi decyzjami naczelników urzędów i dyrektorów izb skarbowych;
  3. wszczęcia postępowań podatkowych;
  4. wszczęcia egzekucji administracyjnej na podstawie podatkowych tytułów wykonawczych;
  5. wszczęcia postępowań przeciwko podatnikom w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe.

W sprawach o przestępstwa skarbowe, na życzenie Klienta zapewniamy pomoc doświadczonego adwokata ze współpracującej Kancelarii Adwokackiej. Radca prawny może być obrońcą w sprawach o wykroczenia skarbowe.

Sporządzamy wnioski, odwołania, skargi, skargi kasacyjne i inne środki ochrony prawnej służące zabezpieczeniu interesów naszych Klientów. Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowania.

Współpracujemy z doradcą podatkowym i biegłym rewidentem, którzy udzielają naszym Klientom specjalistycznej pomocy rachunkowo – podatkowej.